ปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร โรงเรียนปวิฒตรา

01/07/2019 | 2714
พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน                                        
ปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร โรงเรียนปวิฒตรา