ลำลูกกา คลอง 8 ปทุมธานี

19/06/2019 | 2335

พนักงานรถปั๊มจะประกอบไปด้วยจำนวน 5 คน โดยแต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปโดยจะมี

1.พนักงานขับรถจะดำเนินการเป็นหัวหน้าชุด

2.พนักงานควบคุมปั๊มจะดำเนินการควบคุมการเทคอนกรีด

3.พนักงานต่อท่อจำนวน 3 คนที่อยู่หน้าท่อ