รถปั๊มคอนกรีต PST งานปั๊มลาก หน่วยงานอุทยานปิยะมาตา ซ.ราม2 บางนา กม.8 ชุดที่ไปปฎิบัติงาน P-0063

21/10/2018 | 3397

แบบที่ใช้เทจำนวนคิว 11 คิวคิว ลักษณะงานเป็นงานเทฐานราก
ได้ทำการต่อท่อให้หน้างานทั้งหมด 90 เมตร  ต่อท่อให้หน้างานฟรี 70 เมตร  จะเหลือ 20 เมตร
หน่วยงานอุทยานปิยะมาตา  ซ.ราม2 บางนา กม.8