ปั๊มลาก Line Pump เทพื้นโกดังโรงงานสบัน จังหวัดปทุมธานี

11/09/2018 | 3340

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
ปั๊มลาก Line Pump เทพื้นโกดังโรงงานสบัน จังหวัดปทุมธานี