บรรยายพิเศษเรื่อง ทักษะการดำเนินชีวิตและการศึกษาระบบทวิภาคี ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ

12/07/2016 | 41608

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายนราธิป มาตราช หัวหน้าแผนกบุคคล บริษัท พีแมชโปร จำกัด ได้ไปบรรยายพิเศษเรื่อง ทักษะการดำเนินชีวิตและการศึกษาระบบทวิภาคี ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ จังหวัดสกลนคร โดยผู้อำนวยการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม คุณนราธิป หัวหน้าแผนกบุคคล เดินทางไปบรรยายพิเศษเรื่อง ทักษะการดำเนินชีวิตและการศึกษาระบบทวิภาคี ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ
ได้รับการต้องรับจากผู้อำนวยการอย่างอบอุ่น
มอบของที่ระลึกให้กับผู้อำนวยการ
ภาพบรรยากาศในห้องสัมมนา