SPORT DAY 2018 เราคือครอบครัว PST GROUP

23/04/2018 | 3911

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยทีมงานวิทยากร จัดขึ้นที่ UFO Sport Complex