กิจกรรมเพื่อสังคม CSR PST Group ปี 2560 โครงการครูจิตอาสาโรงเรียนคลองพระอุดม

26/03/2018 | 3610

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR PST Group ปี 2560 โครงการครูจิตอาสาโรงเรียนคลองพระอุดม โครงการเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม 2561 ในฐานะครูจิตอาสาขอให้ลูกศิษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ที่ยังเรียนอยู่ที่นี่ หรือจบป.6 พร้อมก้าวไปสู่บันไดแห่งชีวิตอีกก้าวหนึ่ง จงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติแต่สิ่งที่ดี เพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ขอบคุณท่านผอ.และคุณครูทุกท่านที่เปิดโอกาส ขอบคุณผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน...ด้วยรักจากใจครูจิตอาสาทุกท่าน