ตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ รถเฮียบ (รถบรรทุกปั้นจั่น)

11/03/2018 | 4036
ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัท พี แมชโปร จำกัด ร่วมกับวิศวกรเครื่องกล ระดับ สามัญวิศวกร ได้เข้าตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ รถเฮียบ (รถบรรทุกปั้นจั่น) ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 คัน ภายในพื้นที่บริษัฯ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม " ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น