บรรยายทักษะการดำเนินชีวิต การศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

13/07/2016 | 5916

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายนราธิป มาตราช หัวหน้าแผนกบุคคล ได้ไปบรรยายทักษะการดำเนินชีวิต การศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองหานและประชาสัมพันธ์บริษัทให้คณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

คุณนราธิป บรรยายทักษะการดำเนินชีวิต, การศึกษาระบบทวิภาคี
ได้รับการต้องรับอย่างอบอุ่นจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
บรรยากาศในห้องสัมมนา