ตรวจรับรองเครื่องจักรใช้ในงานก่อสร้างโดยทีมวิศวกรผู้ได้รับการรับรองและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัท พีเอสทีฯ จำกัด หลังติดตั้ง Placing Boom

28/08/2017 | 144201