ตรวจรับรองปั้นจั่นเหนือศีรษะ (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่)

26/05/2022 | 2036
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ได้มีการตรวจรับรองปั้นจั่นเหนือศีรษะ (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นวาระทุก 6 เดือน โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด