พีเอสที กรุ๊ป จัดอบรมหลักสูตร “การขับรถยก (Forklift) อย่างถูกวิธีและปลอดภัย”

24/04/2022 | 1611
วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทาง พีเอสที กรุ๊ป ได้จัดอบรมหลักสูตร “การขับรถยก (Forklift) อย่างถูกวิธีและปลอดภัย” เพื่อให้พนักงานของเราสามารถปฏิบัติงานโดยใช้รถยกได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณชลิต แสงขำ และคุณจิรวัฒน์ วงษอิน วิทยากรจาก บริษัท อินดักชั่น เซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง อีควิปเม้น จำกัด (ISTE) ดำเนินการอบรมในครั้งนี้