พนักงานติดตั้งท่อ

บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ไม่มีโรคประจำตัว

รายละเอียดงาน

  • ตรวจสอบอุปกรณ์ท่อและประกอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • จัดเก็บดูแลรักษาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำรถปั๊ม
  • ตัดต่อท่อ ให้สัญญาณรถโม่และดูแลคุณภาพคอนกรีต
  • ตรวจเช็คทำความสะอาดรถปั๊มคอนกรีตในวันที่ไม่ได้ออกปฏิบัติงาน
  • ช่วยช่างซ่อมบำรุงซ่อมรถเมื่อรถเสีย
  • อัดจารบีขณะปั๊มคอนกรีตทุก ๆ 50 คิว

Download Employment Application
สนใจร่วมงาน โทร : 098 275 9898