การรับงานการเช่าบริการรถปั๊มคอนกรีต

25/12/2023 | 1248

การรับงานการเช่าบริการรถปั๊มคอนกรีต

ขั้นตอนการรับจองปั๊มคอนกรีตจากลูกค้า

-             พนักงานขายบริการปั๊มคอนกรีตเช็คข้อมูลรถปั๊มคอนกรีตที่พร้อมออกงาน

-             การเสนอราคารายละเอียดเงื่อนไขประกอบการให้บริการปั๊มคอนกรีตแจ้งแก่ลูกค้า

-             กรณีลูกค้าตอบตกลงใช้บริการ สามารถรับเอกสารยืนยันการซื้อจากลูกค้ามีดังนี้

o   โดยรับP/ O ลูกค้าตอบรับบริการ

o   ลูกค้าตอบรับกลับในใบเสนอราคา

o   ยืนยันการใช้บริการของลูกค้า โดยพนักงานขายบริการปั๊มคอนกรีต ทางโทรศัพท์ในการยืนยันการสั่งซื้อ

-             การแจ้งให้บริการตรวจสอบหน้างานกรณีลูกค้าร้องขอให้ดูหน้างานถ้าลูกค้าไม่มั่นใจว่าจะใช้ปั๊มคอนกรีตประเภทใหน

-             ยืนยันการให้บริการก่อนวันปฏิบัติงานพนักงานขายบริการปั๊มคอนกรีตโทรศัพท์ยืนยันการสั่งซื้อกับลูกค้ายืนยันการให้บริการก่อนวันปฏิบัติงาน 1 วัน หัวข้อการยืนยันก่อนการเข้าปฏิบัติงานมีดังนี้

o   วันที่ใช้บริการ

o   ขนาดปั๊ม ที่จะใช้

o   หน่วยงาน สถานที่

o   จำนวน คิว

o   เวลาที่จะใช้   น. รถปั๊มถึงหน้างานก่อนเวลานัดปั๊มบูมก่อนครึ่งชม.ปั๊มลากอย่างน้อย หนึ่งชม.

o   คอนกรีตที่ใช้ - Strength รถปั๊มคอนกรีตสามารถปั๊มได้ ควรอยู่ระหว่าง 240-380 ksc.

o   ลักษณะงาน - ท่อที่ใช้ความยาว เมตร

o   สามารถติดต่อหน้างานได้เบอร์ในกรณีพนักงานรถปั๊ม ถึงหน้างานช่างประสานงานตอนปฏิบัติงานเป็นช่างท่านใดคุมงาน

-             ขั้นตอนการโอนเงินมัดจำก่อนการปฏิบัติงานคือลูกค้าต้องโอนเงินมัดจำขั้นต่ำ หรือ50% ของยอดปั๊มคอนกรีต

-             ลูกค้าแจ้งยอดหรือส่งใบ Pay-in ให้พนักงานขายบริการปั๊มคอนกรีต

-             พนักงานรถปั๊มคอนกรีตสรุปเอกสารบริการปั๊มคอนกรีตให้ลูกค้าลงนามรับทราบ

 


  

การบริการที่ดีเป็นอย่างไร

1. ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ สำหรับบริการให้เช่าปั๊มคอนกรีตควรคำนึงถึงลูกค้าก่อน มีความใส่ใจในขณะที่ลูกค้าติดต่อบริการ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูล ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการ พนักงานขายต้องถือว่าเป็นลูกค้า ในอนาคตเขาอาจเป็นลูกค้าก็ได้ไม่มีใครรู้ได้ และอีกอย่างที่สำคัญ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรตอบคำถามจากลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล

2. ลูกค้าสอบถามการเช่ารถปั๊มคอนกรีต พนักงานให้บริการตอบคำถามสื่อสารทั้งต่อหน้าและการสื่อสารทางโทรศัพท์ ให้เหมาะสมและวิธีการพูดกับลูกค้าอย่างนักบริการมืออาชีพเน้นการฟังเป็นหลัก คือ ผู้ให้บริการควรตั้งใจฟังด้วยความอดทนขณะที่ลูกค้าพูดไม่ควรแสดงอาการที่ไม่พอใจออกมาทวนคำพูด เพื่อแสดงให้ลูกค้าทราบว่าผู้ให้บริการกำลังตั้งใจฟังในเรื่องที่ลูกค้าพูดอยู่ แก้ปัญหาอย่างรวดเร็วพร้อมช่วยเหลือและยินดีบริการ

3.งานบริการสำหรับพนักงานขับรถปั๊มคอนกรีตที่จะปฏิบัติงานให้เกิดความประทับใจลูกค้า ไม่ใช่เรื่องยาก แต่บุคลากรต้องเข้าใจบทบาทของตน และวิธีการบริการแบบมืออาชีพที่ถูกต้อง เพียงเท่านี้ เชื่อว่า ลูกค้าก็จะใช้บริการกับเราตลอดไป