เรื่องระบบพ่นสีอัตโนมัติ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

17/05/2023 | 1068

 เรื่องระบบพ่นสีอัตโนมัติ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ระบบพ่นสีอัตโนมัติ ในโรงงานอุตสาหกรรม จะเริ่มต้นจากการออกแบบ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ลักษณะการพ่นสี จึงมีความแตกต่างกันในรายละเอียดมาก ในการออกแบบต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆ ประกอบด้วย

1.   เครื่องจักรประเภทเครื่องพ่นสีออโต้ (Auto Painting Machine) ประกอบด้วย

1.1 ปั๊มพ่นสีอัตโนมัติ โดยต้องเลือกว่าจะพ่นสีระบบลม Air spray ,ระบบพ่นสีแบบไม่ใช้ลม Airless spray ,ระบบ Air mix ,ระบบพ่นสีฝุ่น Poder coat ซึ่งการพ่นสีแต่ละแบบจะมีปั๊มชนิดอัตโนมัติที่ ผู้ออกแบบระบบต้องเลือกให้เหมาะสม

1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานควบคู่กันกับงานพ่นสี เช่น ปืนพ่นสี (Spray Gun) มีระบบไฟฟ้าสถิต หรือ พ่นระบบเบล เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ที่ใข้จะเข้ากับปั๊มสีที่เลือก เป็นต้น

1.3 ระบบการผสม จ่ายสี อัตโนมัติ มีตั้งแต่ ระบบสีวนภายในสายลำเลียง เปิดพ่นโดยกดปุ่ม เปิดพ่นโดยเซ็นเซอร์ เป็นต้น

ตัวอย่าง ไดอะแฟรมปั๊ม ปั๊มพ่นสีอัตโนมัติ ระบบผสมจ่ายสี และปืนพ่นสี สำหรับพ่นสีระบบลม หรือ Air spray


ตัวอย่าง ปั๊มพ่นสีอัตโนมัติ ปืนพ่นสี และระบบผสมจ่ายสี สำหรับ พ่นสีระบบ Airless spray