การตรวจสอบพื้นที่ก่อนการใช้รถปั๊มคอนกรีต

29/11/2022 | 1651

ปัจจุบันการวางแผนก่อนเริ่มทำงานเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ การบริการรถปั๊มคอนกรีตก็เช่นกัน ต้องมาการวางแผน การตรวจสอบพื้นที่ การประเมินหน้างาน ก่อนส่งรถปั๊มคอนกรีตออกไปให้บริการ โดยในบทความนี้เราจะมากล่าวถึง การตรวจสอบพื้นที่ก่อนการใช้รถปั๊มคอนกรีต

มาตรฐานการตรวจสอบด้านเทคนิคก่อนเข้าบริการปั๊มคอนกรีตจุดตรวจสอบสำคัญในการตรวจสอบหน้างาน

1. ถนน และทางเข้าหน้างาน ==> รถปั๊มเข้าได้สะดวก2. จุดตั้งปั๊ม ==> ระยะห่างของปั๊ม และจุดที่เทคอนกรีต บูม หรือท่อส่งคอนกรีต ต้องเข้าถึงจุดที่เทคอนกรีตได้