ความปลอดภัยในการใช้รถบริการปั๊มคอนกรีต

31/08/2022 | 1692

ความปลอดภัยในการใช้รถบริการปั๊มคอนกรีต


     1.ความรวดเร็วในการเทคอนกรีต ผู้รับเหมาสามารถเลือกขนาดและจำนวนปั๊มให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้ ในขณะที่ถ้าใช้วิธีการอื่น เช่นการใช้ทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์ อัตราการเทคอนกรีตจะถูกจำกัดด้วยทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์

     2.ความสะดวกในการเท สามารถวางตัวปั๊มไว้บริเวณที่รถคอนกรีตผสมเสร็จเข้าได้สะดวกและต่อท่อไปยัง บริเวณที่จะเทคอนกรีต ทำให้สามารถทำงานได้สะดวก

     3.การตกแต่งผิวคอนกรีตจะสิ้นเปลืองน้อย เนื่องจากคอนกรีตที่สามารถใช้ได้กับปั๊มคอนกรีตนั้น จะต้องมีส่วนผสมของทรายละเอียดอยู่จำนวนหนึ่ง จึงทำให้ผิวของคอนกรีตที่เทโดยปั๊มคอนกรีตนั้นค่อนข้างเรียบ และไม่สิ้นเปลืองในการฉาบผิวหลังจากการถอดแบบแล้ว

     4.ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดจะลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานที่รวดเร็วของปั๊มคอนกรีต ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดลดลง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะได้รับค่าจ้างเร็วขึ้น ลดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องเสียไป สามารถรับงานได้มากขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน

     5.คุณภาพของคอนกรีตในโครงสร้างดี ซึ่งเป็นผลมาจากคอนกรีตที่เทในแบบมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอและรวดเร็ว

     6.ฟ้าผ่า อันตรายต่อระบบไฟฟ้า! ควรจะตรวจสอบถ้าในพื้นที่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงของฟ้าผ่า, แจ้งให้ผู้ประกอบการที่จัดส่งคอนกรีตทราบ เพื่อภัยคุกคามจะได้ไม่เกิด

     7.ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมคอนกรีตไม่ควรยืนอยู่บนท่อคอนกรีตหรือเดินข้ามท่อในขณะที่ใช้รถปั๊มคอนกรีต จะทำให้เกิดอันตรายได้

     8. ควรสวมแว่นตาความปลอดภัยก่อนที่จะมองในสิ่งที่กระโดด และรักษาระยะห่างของรถปั๊มคอนกรีต ไม่เคยเข้าไปในส่วนท้ายของท่อที่เกี่ยวโยงกันหรือท่อ