ท่อส่งคอนกรีตไลน์แมส และเพลสซิ่งบูม

22/07/2022 | 1899

ท่อส่งคอนกรีตไลน์แมส และไลน์บูม  Placing Boom

ว่ากันด้วยการส่งคอนกรีต  ของ Placing Boom ประกอบด้วย ท่อส่งคอนกรีต แนวดิ่ง และ ท่อคอนกรีตที่ถูกติดตั้งเข้ากันกับตัวบูม ท่อคอนกรีตในส่วนนี้ จะมีการขยับเคลื่อนที่ได้ ตามคำสั่งของผู้ควบคุม เพื่อให้เท คอนกรีตตามจุดต่างๆได้ต้องการเท คอนกรีตในจุดนั้นๆ