ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้าง

17/09/2020 | 1527

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้าง

 • ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ไว้ตามจุดต่างๆ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เผื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีหน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • ทำรั้วกั้นบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณ
 • ควรแบ่งสัดส่วนของสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน แบ่งบริเวณพักอาศัย แบ่งบริเวณที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง แบ่งบริเวณสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์
 • ส่วนไหนของอาคารที่กำลังก่อสร้างมีช่องเปิด ควรมีแผงกั้นกันตก เพื่อความปลอดภัย
 • รอบอาคารควรมีแผ่นกั้น เพื่อกันวัสดุตกลงมา
 • บริเวณไหนของไซต์งานก่อสร้างที่มีความเสี่ยง ก็ควรทำสัญลักษณ์แจ้งให้คนอื่นรับรู้ด้วย เช่น บริเวณนี้รับน้ำหนักได้ไม่เกินกี่คน หรือบริเวณนี้ห้ามผ่าน เป็นต้น เพราะบางโครงการขนาดใหญ่มาก แรงงานเยอะ ไม่ได้รู้รายละเอียดขั้นตอนการทำงานในส่วนอื่น
 • ไซต์งานก่อสร้างต้องให้ความสำคัญ เรื่องแสงสว่างในการทำงาน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ กรณีมองไม่เห็นจุดบอด หรือส่วนที่กำลังก่อสร้าง
 • มีการกำหนดเวลาเข้าออก แต่ละส่วนของไซต์อย่างชัดเจน

   

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องจักร

 • ผู้ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆควรรู้วิธีใช้งานที่ถูกต้อง เพราะบางไซต์งาน มีแรงงานที่ไร้ฝีมือ เป็นแรงงานที่เรียนรู้ใหม่ ควรมีการอบรมสอนวิธีใช้อย่างถูกต้องก่อนทำงาน
 • เครื่องมือ เครื่องจักรควรมีการใช้ถูกต้องกับประเภทงาน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการชำรุด หรือเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้งานได้
 • มีการบำรุงรักษาเครื่องมืออยู่เสมอ เพราะเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด มีอายุการใช้งาน สามารถเกิดการเสื่อมได้ตามสภาพ ดังนั้นควรมีการดูแล และตรวจสอบก่อนใช้งานเสมอ


 


 เนื่องจากงานรับเหมาก่อสร้างเป็นการทำงานในที่โล่งแจ้ง เป็นงานที่ไม่ได้มีขั้นตอนชัดเจนเหมือนกันในทุกๆงาน เพราะความแตกต่างของขั้นตอนการทำงาน ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบของประเภทโครงการ และที่สำคัญงานก่อสร้างยิ่งมีขนาดใหญ่ ยิ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติต้องชัดเจน และแจ้งให้ทุกคนรับทราบ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

และบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอง ก็ควรวางแผนเรื่องป้องกันความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงการด้วย เพราะหากเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นไม่ได้แค่ส่งผลเสียต่อตัวบุคคล หรือส่วนงานนั้นๆเท่านั้น ยังส่งผลต่องบประมาณของโครงการเช่นกัน เพราะเราไม่สามารถรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เหตุที่เกิดจะเล็กหรือใหญ่ แต่เรารู้ว่าอะไรคือความเสี่ยง ก็ควรป้องกันไว้ 

เครดิต BUILK