การต่อท่อปลายPLACING BOOM

08/04/2020 | 1553

สาเหตุที่ต้องต่อท่อปลายบูม

-ความยาวของตัวบูมไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำงาน

การต่อท่อปลายบูมอย่างถูกวิธี


ในการต่อท่อปลายบูมตรงปลายบูมจะมีท่อยาง 2 หัว ความยาว 3-5 เมตรแล้วแต่แบรนด์ว่าจะผลิตมาความยาวเท่าไหร่ครับการต่อท่อปลายบูมนี้ิความยาวในการต่อท่อที่นิยมใช้กันในบ้านเราและถือว่าปลอดภัยคือความยาวท่อตั้งแต่ 3-24 เมตร (ท่อมาตรฐานที่ใช้ในบ้านเราเป็นท่อเหล็กขนาด 5นิ้วครึ่ง ความยาวประมาณ 3 เมตร/ท่อ ดังนั้นการต่อท่อปลายบูมก็ต้องใช้ท่อตั้งแต่ 1-8 ท่อน)
การต่อท่อปลายบูมแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

1)การต่อท่อปลายบูมตั้งแต่ 3-9 เมตร(ใช้ท่อ 1-3 ท่อน)ให้ต่อจากปลายท่อยางที่มีความยาว 3-5 เมตรแล้วต่อท่อเหล็ก 1-3 ท่อนแล้วแต่ความจำเป็น แล้วจะใช้ทาวเวอร์เครนช่วยหิ้วหรือวางราบกับพื้นโดยมียางรถยนต์เก่ารองไว้ซัก2เส้นโดยไม่ให้ท่อยางปลายบูมตึงเกินไปเพื่อลดแรงกระชากจากการให้ตัวของ PLACING BOOM ขณะเทคอนกรีตเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรครับ

2)การต่อท่อปลายบูมที่มีความยาวมากกว่า9-24 เมตร (ใช้ท่อ 4-8 ท่อน)ควรต่อท่อจากปลายท่อยางที่มีความยาว 3-5 เมตร แล้วใช้ท่อเหล็กต่อให้ครบแล้วแต่ความจำเป็นและให้วางท่อที่ต่อแล้วราบกับพื้นโดยมียางรถยนต์เก่ารองเป็นระยะตามความเหมาะสมโดยไม่ให้ท่อยางปลายบูมตึงเกินไปเพื่อลดแรงกระชากจากการให้ตัวของ PLACING BOOM ขณะเทคอนกรีตเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรครับอันที่จริงแล้วการต่อท่อปลายบูมถ้าเป็นมาตรฐานจากโรงงานเขาจะไม่แนะนำให้ต่อท่อแต่เป็นหน้างานจริงบ้านเราเอามาใช้แล้วถ้าไม่ต่อก็ไม่ได้แต่การต่อท่อก็ให้ดูตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับ


คำเตือน
การต่อท่อปลายบูมท่อที่ต่อออกจากท่อยางปลายบูมไม่ควรมีกาีรจับยึดท่อเหล็กให้แน่นถ้ามีการยึดท่อการยืดหยุ่นตัวของท่อยางจะลดลงทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบูมได้ทำให้บูมร้าวได้ครับและการต่อท่อปลายบูมไม่ควรใช้ท่อยางต่อกันเกิน5เมตรเพราะจะทำให้เวลายิงปูนเกิดแรงต้านมากดังนั้นจากปลายท่อยาง 5 เมตรควรเป็นท่อเหล็กครับ


ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก novabizz