เทศกาลวันตรุษจีน 2563

23/01/2020 | 324
ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีไหว้ศาลพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบริษัท เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน 24-01-63 เวลา 09.00 น.